دانلود سوالات پارسه

تاریخ برگزاری آزمونهای 8 گانه عمران موسسه پارسه

دانلود سرفصل های تفکیکی هر آزمون موسسه پارسه

 

دانلود آزمون اول پارسه ۲۵ درصد اول ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۱

دانلود سوالات

دانلود پاسخ تشریحی


دانلود غیر مستقیم از سایت civil-engدانلود سوالات

 

پاسخ دهید لغو پاسخ