سئوال اساسی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که آیا شرایط مندرج در این بند کافی است؟ البته شاید برای 20 سال پیش این موارد کافی به نظر می‌رسید چرا که در زمان تصویب این قانون تعداد مهندسان محدود بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به کثرت مهندسان و اين مهم که مدرک گرائي بجاي داشتن مهارت ملاک عمل قرار گرفته است، حضور اعضاي باتجربه و سابقه بيشتر «مهندسان پایه یک» و فاقد تخلف مدنظر قرار گيرد.

به ادامه مطلب بروید